Nieruchomości

Dokumenty niezbędne do odbioru domu

Słowem wstępu

Aby po zakończeniu budowy domu móc wprowadzić się do niego, niezbędne jest dopełnienie kilku formalności związanych ze złożeniem właściwych dokumentów do określonej instytucji. Warto już na etapie budowy zbierać wszystkie niezbędne dokumenty i zaświadczenia. Przykładowo osoby, które zdecydowały się na szamba betonowe muszą posiadać do nich Aprobatę Techniczną, czyli Projekt Techniczno – Budowlany. Szamba betonowe cieszą się w naszym kraju ogromną popularnością. Dlatego wybierając szamba betonowe koniecznie trzeba uzyskać od producenta wymagane dokumenty.

Odbiór

szamba betonowePoczątek biurokracji rozpoczyna się od zawiadomienia o zakończeniu budowy.  To bardzo istotny element, dzięki któremu będziemy mogli legalnie zamieszkać w domu. Owe zawiadomienie należy złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego dołączając do niego miedzy innymi oryginał dziennika budowy, protokoły z kontroli, po wykonawczą inwentaryzację geodezyjną tudzież kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, które jest wskazane, gdy na przykład podczas budowy zaszły pewne nieprawidłowości. Dodatkowo załącznik stanowią identyczne dokumenty, które składaliśmy podczas zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Numer

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku to następna formalność, którą musimy wypełnić. Owe roszczenie składamy w urzędzie gminy lub miasta. W przypadku gminy, istotne jest dołączenie różnych załączników i w różnych terminach, dlatego warto nieco wcześniej zorientować się na temat wymaganych dokumentów w gminie.

Zameldowanie

Niezbędnik stanowi również wniosek o zameldowanie na pobyt stały. Według prawa, obowiązkiem jest zameldowanie się w miejscu zamieszkania – większość osób go nie przestrzega, co w konsekwencji przekłada się na wiele nieprzyjemności. W sytuacji, gdy miejsce zamieszkania i zameldowania ma wspólny mianownik, wówczas z łatwością przyjdzie nam załatwienie wszelkich spraw urzędowych – korespondencja z urzędu zostanie dostarczona do naszego domu, przez co bliżej będzie nam do urzędu skarbowego czy ZUS-u, a podczas wyborów – nie będziemy zmuszeni załatwiać dodatkowych zaświadczeń pozwalających na głosowanie w miejscu zamieszkania. Aby wniosek o zameldowanie na pobyt stały został rozpatrzony pozytywnie, kluczowe jest przedstawienie dowodu osobistego, aktu własności nieruchomości, zaświadczenia odnośnie wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania oraz załącznik z urzędu dotyczący braku o braku przeciwwskazań do użytkowania domu lub pozwolenie na użytkowanie.

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone Felietonia.